Algemene voorwaarden

Algemeen

Onder "Bomen- en plantenshop" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan Bomen- en plantenshop, gevestigd en kantoorhoudende te Opheusden, Nederland, en statutair gevestigd te Opheusden, op het adres: Hamsestraat 5, 4043 LE Opheusden, tel.nr: (+31) (06) 47550776, e-mailadres info@bomenenplantenshop.nl. Bomen- en plantenshop is ingeschreven in het Handelsregister Midden Nederland te Utrecht, KvK-nummer 51723239, BTW-nummer NL850142738B01.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Bomen- en plantenshop als leverancier van producten optreedt.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Bomen- en plantenshop zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Bomen- en plantenshop heeft het recht in plaats van het bestelde  product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Bomen- en plantenshop en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

Levertijden

Bij keuze voor bestelling middels vooruitbetaling wordt een artikel, indien voorradig, binnen 14 werkdagen geleverd na ontvangst van de betaling. Bomen- en plantenshop hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Bomen- en plantenshop is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending, factuur en betalingsmethoden

Bestellingen worden geleverd rechtstreeks door een leverancier (alleen in Nederland). Voor de Waddeneilanden worden extra kosten in rekening gebracht. Bomen- en plantenshop bevestigt uw bestelling per e-mail op het door u opgegeven e-mail adres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de bestelling is. De factuur wordt per e-mail aan u toegezonden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Bomen- en plantenshop gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

Op dit moment is er 1 mogelijkheid van betaling:

1. Vooruitbetaling op rekening Rabobank nr. 15.99.19.762

Bij bestellingen boven € 250,- worden geen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij bestellingen onder € 250,- worden er (gedeeltelijk) wel verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Zie voor de tarieven onder "verzending".

Gegevensbeheer en privacy

Bomen- en plantenshop behandelt uw gegevens met zorg. Bomen- en plantenshop verzoekt u uw telefoonnummer en e-mail adres in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Bomen- en plantenshop nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk door een email naar info@bomenenplantenshop.nl te sturen met als titel: "Opvraag adres gegevens" of "Verwijder adres gegevens". Dit is alleen mogelijk met het reeds eerder gebruikte email adres dan wel middels een schriftelijk ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Bomen- en plantenshop zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. Uw gegevens worden door Bomen- en plantenshop vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.

Garantie, niet-goed geld terug en klachten

Uiteraard neemt Bomen- en plantenshop elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bomen- en plantenshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, schriftelijk en onderbouwd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebt u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per email (info@bomenenplantenshop.nl) zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres of - bij niet zichtbare gebreken - binnen 14 dagen. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren na verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres. Bomen- en plantenshop stelt een prettige relatie met onze klanten op prijs, en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen. Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail (info@bomenenplantenshop.nl) of schriftelijk per post. We zoeken dan gezamenlijk een oplossing.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bomen- en plantenshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.


Mand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten € 0.00
Totaal € 0.00

Mand Afrekenen

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur.
Tel. (06) 47 55 07 76

Facebook

Facebook

Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen

Nieuwe producten

Er zijn op dit moment geen nieuwe producten